Make your own free website on Tripod.com
SPS 3113 - ISU-ISU SEMASA PENDIDIKAN SAINS HAYAT

SINOPSIS

Falsafah pendidikan negara Malaysia, kurikulum secara umum dan matlamat pendidikan sains hayat. Matlamat pendidikan Sains hayat KBSM dan Kurikulum pendidikan sains hayat KBSM. Proses sains dan kandungan kurikulum biologi dalam KBSM. Kaedah-kaedah pengajaran sains. Perbincangan topik sains hayat semasa yang relevan dengan bidang kaunseling.